Tongivande Text - Frilansredaktion
Om företagets tjänster
 
Tongivande Text erbjuder redaktionella tjänster som korrekturläsning och textredigering. Företaget erbjuder också projektledning av hela trycksaksproduktioner, vilket innebär att hålla i trådarna och ha kontakt med formgivare, bildbyrå, fotograf, illustratör och tryckeri. I projektledningen ingår även följande:
 
Handledning
 - Handleder skribent eller författare och ger feedback på hur texten på bästa sätt anpassas till innehåll, målgrupp och personlig stil.
 
Textbearbetning
 - Struktur av manus, kapitelindelning, rubriksättning, pedagogisk bearbetning, språkgranskning, textredigering och korrekturläsning.
 
Faktagranskning
 - Utför research och faktagranskar manus vid behov.
 
Utformning
 - Kommer tillsammans med formgivare fram till lämplig utformning när det gäller färg, form, material och bilder eller illustrationer.
 
Bilder
 - Föreslår och tar fram passande bilder från bildbyrå eller fotograf. Ser till att reglera publiceringstillstånd och att ange rättighetsinnehavare.
 
Tillstånd
 - Kontrollerar och reglerar eventuella publiceringstillstånd av texter eller tonsättningar.
 
Tryck
 - Föreslår lämpligt tryckeri. Säkerställer leverans av färdiga filer och godkänner provtryck.
 
 
Om företagets grundare
Birgitta Sacilotto är civilekonom, har arbetat som privatrådgivare på bank, studerat i USA och Bangkok och varit bosatt i Frankrike. De senaste 14 åren har hon varit verksam i förlagsbranschen, arbetat på läromedelsförlag och musikförlag, varit redaktör och projektledare för kursböcker till högskolan, gjort tryckupphandlingar och arbetat grafiskt med utformning av böcker, annonser och reklammaterial.
 
 
Hemsida drivs av  Vistaprint